Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa (SSM) w Sieradzu informuje, że uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK - obsługiwany w oparciu o witrynę strony internetowej www.ebok.ssmsieradz.pl w celu umożliwienia swoim mieszkańcom dostępu do informacji stanów rozliczeń dotyczących ich lokali bez potrzeby bezpośredniego kontaktu w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej >>

Kontakt SSM

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowaul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b98-200 Sieradz

e-mail: ssm@ssmsieradz.com

www.ssmsieradz.pl

Konto bankowe: 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sieradzu

Ważniejsze telefony:

• 43 826 65 50 — Centrala – Punkt Informacyjny

• 43 826 65 98 — FAX

• 43 826 65 68 — Pion zarządzania i eksploatacji nieruchomości

• 43 826 65 82 — Dział rozliczeń z tytułu użytkowania lokali

Uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, telefoniczne uzyskanie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, szczegółowej informacji dotyczącej mieszkania np. wysokości zadłużenia, wysokości naliczeń, liczby zgłoszonych osób jest możliwe wyłącznie po podaniu:

numeru ewidencyjnego lokalu lub numeru indywidualnego konta, na które regulowana jest opłata za mieszkanie oraznp.: daty urodzenia

• 43 826 65 86 — Sekcja ds. rozliczeń mediów i usług

• 43 826 65 96 — Sekcja ds. analiz i windykacji

• 43 826 65 61 — Dział samorządowy

• 43 826 65 70 — Dział członkowsko-mieszkaniowy

• 43 826 65 93 — Sekcja wkładów i kredytów

• 43 827 16 20 — Spółdzielczy dom kultury

• 43 826 65 77 — Pion technicznej obługi, nadzoru i konserwacji nieruchomości

• 43 822 36 29 — Zgłaszanie usterek i awarii

Wszelkie usterki i awarie należy zgłaszać w pionie technicznej obsługi, nadzoru i konserwacji: w godz.: 7-15.

Formularz kontaktowy