Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa (SSM) w Sieradzu informuje, że uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK - obsługiwany w oparciu o witrynę strony internetowej www.ebok.ssmsieradz.pl w celu umożliwienia swoim mieszkańcom dostępu do informacji stanów rozliczeń dotyczących ich lokali bez potrzeby bezpośredniego kontaktu w siedzibie Spółdzielni. Czytaj więcej >>

Osiedle zlokalizowane w zachodniej części miasta w obrębie ulic: Krakowskie Przedmieście, Polna, Aleja Pokoju, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Władysława Broniewskiego i Jana Pawła II. Lokalizację osiedla spółdzielczego przy ul. Polnej rozpatrywało Prezydium MRN w Sieradzu już we wrześniu 1961 r. Budowę osiedla Polna-Północ rozpoczęto w 1965 r. W kolejnych latach przekazywano do zasiedlenia następne bloki mieszkalne. W 1974 r. postanowiono wznieść przy Al. Pokoju zespół placówek handlowo-usługowych.

Po awansie Sieradza w 1975 r. do rangi stolicy województwa zaszła konieczność intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego, w związku z czym decyzjami sieradzkich władz administracyjnych przekazywano SSM w wieczyste użytkowanie nowe tereny. Decyzją z 11.12.1975 r. Zakładu Gospodarki Terenami w Sieradzu przekazano SSM tereny budowlane w rejonie ulic Armii Czerwonej (obecnie Jana Pawła II), Al. Pokoju i ulicy Wł. Broniewskiego; decyzją Prezydenta Miasta Sieradza z 3.12.1976 r. przekazano SSM teren o łącznej powierzchni 1 ha 87 arów 86 m² położony w rejonie ulic Armii Czerwonej (obecnie Jana Pawła II), XX-lecia PRL (obecnie Marsz. J. Piłsudskiego) i Al. Pokoju; decyzją Zarządu Gospodarki Terenami z dnia 2.02.1981 r. przekazano SSM teren o pow. 8 395 m² przy ul. Polnej pod budowę budownictwa mieszkaniowego wysokiego. Osiedle Polna-Północ należy do największych sieradzkich osiedli mieszkaniowych.


W skład osiedla Polna Północ wchodzą budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Krakowskie Przedmieście;  Aleja Pokoju; Jana Pawła II; Marszałka Józefa Piłsudskiego; Leszka Czarnego; Władysława Broniewskiego; Polna 11a i 13; Warcka 4; Wyzwolenia 7; Zajęcza 3, 5.

Galeria