Get Adobe Flash player

Początki spółdzielczości mieszkaniowej w Sieradzu

Pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa na ziemiach polskich powstała w końcu XIX stulecia w ówczesnym zaborze pruskim. Z inicjatywy dr Józefa Kusztelana, dyrektora jednego z banków poznańskich, 27 marca 1890 roku powstało Towarzystwo „Pomoc” - Spółka Budowlana  z o.o. Już w roku następnym spółdzielnia ta przystąpiła do budowy dwóch nowych domów w Poznaniu, które zostały ukończone po dwóch latach. W tym samym roku 1890, w Bydgoszczy utworzono spółdzielnię pod nazwą „Towarzystwo Mieszkaniowe”. W następnych latach powstawały kolejne spółdzielnie mieszkaniowe w Wielko- polsce, na Pomorzu i na Śląsku, a później w innych regionach kraju. Należy podkreślić, że polski ruch spółdzielczy od zarania swego istnienia był ruchem nie tylko społecznie postępowym, ale i patriotycznym. Słusznie pisał w 1910 roku Edward Abramowski, że polski ruch spółdzielczy „jest także siłą obrony narodowej, siłą mogącą ustrzec przed zagłada i zniszczeniem”. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, pomimo wielu trudności tj. zniszczeń materialnych, strat ludzkich, okresowych kryzysów i inflacji spółdzielczość mieszkaniowa rozwijała się na terenie całego kraju. W 1937 roku działały już 252 spółdzielnie mieszkaniowe, zrzeszające ok. 22 tys. członków. Zasoby mieszkaniowe tych spółdzielni składały się z 16 tys. mieszkań, zawierających ok. 56,3 tys. izb. Wojna i okupacja hitlerowska przyniosły spółdzielczości mieszkaniowej bardzo poważne straty osobowe, organizacyjne, a szczególnie substancji mieszkaniowej. Po wyzwoleniu, w dzieło odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, aktywnie włączyła się również odradzająca się spółdzielczość mieszkaniowa. Dopiero jednak decyzje rządowe z 1954 roku (Uchwała nr 269 Prezydium Rządu z 8 maja 1954 roku w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i dekret z 25 czerwca 1954 roku o lokalach w domach spółdzielczych) umożliwiły szeroki rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Początki spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego na terenie Sieradza sięgają w 1926 roku. W tym to bowiem roku, działająca od 1920 roku Spółdzielnia Policji Państwowej wybudowała przy ul. Kościuszki 6 „własny gmach okazały murowany piętrowy o paru sklepach na dole, (...) celem dostarczenia policjantom mieszkań”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny Komendant Policji Sieradzkiej Franciszek Kluczyński.

IMG_0897.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign