Get Adobe Flash player

W związku z brakiem prawidłowo złożonych projektów uchwał
i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw

 w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SSM,

które odbędzie się w częściach

 w dniach 18, 19, 20, 22, 23 i 24 kwietnia 2013 r.

zgodnie z zapisami § 52 ust. 8 Statutu SSM

 poniżej przedstawiamy wynikający

 z powyższego porządek obrad Walnego Zgromadzenia SSM.

porzadek obrad

Wzory niezbędnych dokumentów są dostępne od dnia 28 marca 2013 w biurze podawczym Spółdzielni.

 

Dokumenty pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być przygotowane według zamieszczonych wzorów.

Żądanie o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały należy składać w formie dokumentu dwustronnego zgodnego ze wzorem.

Zawiadomienie WZ 18 04 2013

Zawiadomienie WZ 19 04 2013

Zawiadomienie WZ 20 04 2013

Zawiadomienie WZ 22 04 2013

Zawiadomienie WZ 23 04 2013

Zawiadomienie WZ 24 04 2013

IMG_0779.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign