Get Adobe Flash player

Obniżka opłaty stałej c.o. w 4 ocieplonych blokach.

Kierownictwo SSM w dniu 13.12.2012 r. podjęło decyzję dotyczącą obniżenia opłaty stałej c.o. w czterech ocieplonych budynkach: Aleja Pokoju 1, 3, Jagiellońska 4, 9. Stawki zmienią się w sposób następujący:

1) Aleja Pokoju 1         -           z 0,78 zł/m2p.u/m-c     na 0,74 zł/m2p.u/m-c;

2) Aleja Pokoju 3         -           z 0,76 zł/m2p.u/m-c     na 0,73 zł/m2p.u/m-c;

3) Jagiellońska 4          -           z 0,70 zł/m2p.u/m-c     na 0,69 zł/m2p.u/m-c;

4) Jagiellońska 9          -           z 0,76 zł/m2p.u/m-c     na 0,74 zł/m2p.u/m-c.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone od 01.01.2013 r.


Zmiana opłaty stałej za c.o.

W związku ze zmianą cen taryf opłat stałych za centralne ogrzewanie w budynkach na osiedlu w Szadku i w budynkach na osiedlu w Warcie ceny od 01.01.2013 r. będą kształtowały się w sposób następujący:

  • Osiedle w Szadku:

1) Wilamowska 14             ze stawki 0,51 zł/m2pu                       na 0,94 zł/m2pu

2) Wilamowska 16            ze stawki 0,32 zł/m2pu                       na 0,60 zł/m2pu

3) Wilamowska 18            ze stawki 0,32 zł/m2pu                       na 0,60 zł/m2pu

4) Warszawska 17              ze stawki 0,50 zł/m2pu                       na 0,82 zł/m2pu

5) Warszawska 19              ze stawki 0,50 zł/m2pu                       na 0,85 zł/m2pu

  • Osiedle w Warcie:

1) Garbarska 3/7                ze stawki 0,73 zł/m2pu                       na 0,68 zł/m2pu

2) Górna 5                          ze stawki 0,59 zł/m2pu                       na 0,55 zł/m2pu

3) Górna 7                          ze stawki 0,64 zł/m2pu                       na 0,60 zł/m2pu

4) Kaszyńskiego 17            ze stawki 0,89 zł/m2pu                       na 0,83 zł/m2pu


Zmiana cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o zbiorowe odprowadzenie ścieków

W związku z komunikatem ZGKiM Błaszki dot. zmian cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Błaszki od 01.01.2013 r. wprowadzone zostaną nowe stawki opłat.

Stawki obowiązujące do dnia 31.12.2012 r.:

1. Woda zimna:                                                 3,15 zł/m3

2. Odprowadzenie ścieków:                                5,43 zł/m3

3. Opłata abonamentowa:                                  4,45 zł/szt./m-c

Nowe stawki obowiązujące od dnia 01.01.2013 r.:

1. Woda zimna:                                                 3,76 zł/m3

2. Odprowadzenie ścieków:                              6,28 zł/m3

3. Opłata abonamentowa:                                 4,91 zł/szt./m-c


Zmiana wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 listopada 2012 roku zmianie ulega wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego dla mieszkań zlokalizowanych na os. Klonowe II z 3,20 zł/m2/-m-c na 3,33 zł/m2/-m-c. Szczegółowe informacje dot. ww. spraw użytkownicy mieszkający otrzymają na ww. osiedlach wraz z nowymi książeczkami opłat na 2013 r.


 

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z dźwigów osobowych.

Zgodnie z decyzją Zarządu SSM na podstawie analiz kosztów, przychodów oraz prognozy wyniku poszczególnych nieruchomości od 01.01.2013 r. obniżeniu ulegną opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych w 3 budynkach średniowysokich, w pozostałych 11 budynkach wysokich i średniowysokich opłaty pozostaną na dotychczasowym poziomie.    


 

Informacje dotyczące aktualnych decyzje Zarządu SSM i Kierownictwa podjętych 28.12.2012 r.

1.  Zarząd SSM podjął 3 uchwały w sprawie aktualizacji podziału na nieruchomości i zakwalifikowania do mienia spółdzielni w związku z :

      a)zbyciem nieruchomości zabudowanych lokalami o innym przeznaczeniu - szczegóły w EBOK;

      b)zmianami w zabudowie nieruchomości stanowiącej mienie SSM - szczegóły w EBOK;

      c)zmiana sposobu wykorzystania części nieruchomości stanowiącej mienie SSM - szczegóły w EBOK.

2.  Zarząd SSM dokonał spisania należności nieściągalnych dotyczących 4 lokali,których wysiedlono dłużników i wyczerpano możliwości windykacyjne - szczegóły w EBOK.

3.  Zarząd SSM powołał komisję przetargową w celu zagospodarowania 3 zwolnionych lokali - szczegóły w EBOK.

4.  Zarząd SSM ustalił ceny wywoławcze dla 2 lokali i wysokość zaliczki na wkład mieszkaniowy dla 1 lokalu - szczegóły w EBOK.

5.  Kierownictwo SSM ustaliło konieczność spotkania z Kancelarią Prawną i Komorniczą w sprawie ustalenia trybu postępowania w przypadku licytacji i podziału środków ze sprzedaży dotyczących lokali zadłużonych kredytowo.

 

 


 

 

Informujemy jednocześnie, że protokoły oraz uchwały Zarządu SSM znajdują się w na portalu internetowym przeznaczonym dla członków, właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez Spółdzielnię. Dostęp do tych oraz innych informacji dot. lokalu możliwy jest jedynie przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK.

Aby uzyskać dostęp do EBOK-a należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go w siedzibie Spółdzielni

Wniosek o uruchomienie dostępu do portalu EBOK.

Informacja i zasady funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.


IMG_0779.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign