Get Adobe Flash player

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału w nieograniczonym przetargu pisemnym na zbucie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3733 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5445/137 w obrębie 14 miasta Sieradza, położonej przy ul. Konopnickiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00052662/1.

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12.00 do 14.00.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 03.10.2019 r. do godz. 13.00 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wybory oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

oswiadczenie zarzadu email

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

OGŁOSZENIE 

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

zaprasza mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez SSM

na spotkania informacyjne, które będą odbywały się

w niżej wymienionych miejsca i terminach:

spotkania 1801 2301

Spotkania2016 SDK
 Spotkania2016 eSeSeMka
Spotkania2016 lok

porzadek zebrania

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z zapisami § 52 ust. 9 na stronach EBOK został zamieszczony pełny tekst - scan - przedłożonego Radzie Nadzorczej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Sprawozdanie z działalności Zarządu SSM za rok 2014r.

zmiany oplat 280515
zmiany oplat 280515 1
zmiany oplat 280515 2

Informujemy jednocześnie, że protokoły oraz uchwały Zarządu SSM znajdują się w na portalu internetowym przeznaczonym dla członków, właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez Spółdzielnię. Dostęp do tych oraz innych informacji dot. lokalu możliwy jest jedynie przez

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK.

Aby uzyskać dostęp do EBOK-a należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go w siedzibie Spółdzielni.

Wniosek o uruchomienie dostępu do portalu EBOK.

Informacja i zasady funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje podmiotów świadczących usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne w zasobach spółdzielni na terenie miasta Sieradza.


Więcej informacji.


Plik do pobrania.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa bierze udział w konkursie marki NIVEA. Zgłoszono lokalizację przy ulicy Marcina Stacheckiego - Koliba 2.

Akcja polega na oddawaniu głosów poprzez stronę internetową www.nivea.pl/podwórko - w miejscach, które zbiorą najwięcej głosów wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Sieradz do oddawania głosów na plac zabaw na osiedlu Kasztanowe. Głos można oddać raz dziennie z danego adresu e-mail. Pierwszego dnia wystarczy się zalogować na stronie www.nivea.pl/podwórko (logowanie poprzez swoją pocztę elektroniczną albo poprzez facebooka) i codziennie oddawać swój głos na nasz plac zabaw.

Informacja o glosowaniu

informacja

Zawiadomienie o rezygnacji z otrzymania książeczki opłat na 2015 r. i lata następne przekazane do Spółdzielni

pocztą elektroniczną powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

2. Adres lokalu, którego dotyczy zgłoszenie.

3. Nr telefonu osoby zgłaszającej.

Powyższe informacje są niezbędne w celu poprawnego zweryfikowania osoby i lokalu którego dotyczy zgłoszenie.


Plik do pobrania.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa serdecznie zaprasza
do udziału w wyborze LAUREATA MIESZKAŃCÓW
w XI edycji konkursu

 

UROK ZIELENI W SPÓŁDZIELCZEJ PRZESTRZENI 2014.


zdjęcia nominowanych są wystawione do wglądu w:


 1. PUNKCIE INFORMACYJNYM SSM Piłsudskiego 5 b
 2. na stronie internetowej SSM: ww.ssmsieradz.pl w zakładce GALERIA

 

 W  Punkcie Informacyjnym SSM można  otrzymać kupony do głosowania.

 

 Oceny można  też dokonać wysyłając:

 1.  e- mail na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2.  na numer telefonu 516 008 119

     wpisując kategorię / np. balkon/, i numer wybranego zdjęcia oraz   

     podając  numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby głosującej

 • udział w głosowaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację(w przypadku wygrania NAGRODY NIESPODZIANKI)danych osobowych wyłącznie do celów niniejszego konkursu

           Głosy nie zwierające wszystkich wskazanych wyżej danych nie będą brane

           pod uwagę. W przypadku braku telefonu można podać inne dane /np.

           adres/ umożliwiający skontaktowanie się z osobą biorącą udział

           w głosowaniu.

 

Głosowanie odbywa się w  terminie  do 15.09.2014r.

 

Wśród osób biorących udział w głosowaniu zostanie wylosowana  NAGRODA NIESPODZIANKA !!!

Ostateczne rozstrzygniecie  konkursu  odbędzie  się w terminie po 22.09.2014

                     23 lipca br. odbyło się spotkanie Pani Stefani Gąsiorowskiej Prezesa SSM z pomysłodawcami „Placu zabaw naszych marzeń”, który powstał na osiedlu Klonowe I w pobliżu bloków: Dąbrowszczaków 4, 4A,  6 i Bohaterów Września 4.

                    Prośba o budowę placu zabaw, wraz z jego pięknym projektem przygotowanym przez dzieci, wpłynęła do SSM w kwietniu 2013 roku. Po  konsultacjach SSM z pomysłodawcami, ustalono ostateczny kształt placu zabaw i w czerwcu 2014 roku plac zabaw został oddany do użytku.

p1040001 

Na spotkaniu 23 lipca br. zorganizowanym w pomieszczeniach eSeSeMki oraz na placu zabaw „Młodzi Architekci” zostali nagrodzeni Dyplomami za przygotowanie „Placu zabaw moich marzeń”, natomiast ich rodzice otrzymali Listy gratulacyjne za motywowanie dzieci, pomysł i konsekwencje w dążeniu do celu.

ssm dyplom plac zabaw 07.2014

      Dyplomy otrzymali:

 •   - Małgosia Binkowska
 •   - Paulina Płonka
 •   - Julia Ogińska
 •   - Kuba Ogiński
ssm list grat. plac zabaw 07.2014   

   Listy gratulacyjne wręczono:

 •  - Arlecie i Piotrowi Binkowskim
 •  - Izie Ogińskiej
 •  - Agnieszce i Mariuszowi Jastrzębskim
 •  - Karolinie i Tomaszowi Stasiakom.
 

p1040008 
p1040014
p1040015
p1040031
p1040086
p1040090

Cały materiał fotograficzny i filmowy ze spotkania, można obejrzeć w zakładce Galeria oraz w zakładce TV „Blok Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” odcinek VI.

ssm wielkanocne zyczenia

ogloszenie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

W DNIACH od 21.03.2014 do 28.03.2014

21 03 2014

24 03 2014 

25 03 2014 

26 03 2014 

27 03 2014 

28 03 2014 

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

BĘDĄ PUBLIKOWANE CYKLICZNIE.ogloszenie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

W DNIACH od 14.03.2014 do 21.03.2014

14 03 2014

17 03 2014 

18 03 2014 

19 03 2014 

20 03 2014 

21 03 2014 

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

BĘDĄ PUBLIKOWANE CYKLICZNIE.ogloszenie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

W DNIACH od 10.03.2014 do 14.03.2014

 10 03 2014

 11 03 2014

 12 03 2014

 13 03 2014

 14 03 2014

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

BĘDĄ PUBLIKOWANE CYKLICZNIE.ogloszenie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

W DNIACH od 03.03.2014 do 07.03.2014

 3tydzien 1

 3tydzien 2

 3tydzien 3

 3tydzien 4

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

BĘDĄ PUBLIKOWANE CYKLICZNIE.ogloszenie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

W DNIACH od 24.02.2014 do 28.02.2014

 24 02 2014

 25 02 2014

 26 02 2014

 27 02 2014

 28 02 2014

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

BĘDĄ PUBLIKOWANE CYKLICZNIE.ogloszenie

HARMONOGRAM ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

W DNIACH od 17.02.2014 do 21.02.2014

17 02 2014
18 02 2014
19 02 2014
20 02 2014
21 02 2014

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ

Z NIERUCHOMOŚCIAMI

BĘDĄ PUBLIKOWANE CYKLICZNIE.ssm życzenia noworoczne.

info ssm eko 1

info ssm eko 4
info ssm eko 5

LINK DO STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

                                    www.wfosigw.lodz.pl

ksiazeczki 

 

Zawiadomienie o rezygnacji z otrzymania książeczki opłat na 2014 r. i lata następne przekazane do Spółdzielni pocztą elektroniczną powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

2. Adres lokalu, którego dotyczy zgłoszenie.

3. Nr telefonu osoby zgłaszającej.

Powyższe informacje są niezbędne w celu poprawnego zweryfikowania osoby i lokalu którego dotyczy zgłoszenie.

urok1

Czytaj więcej: Urok Zieleni w Spółdzielczej Przestrzeni 2013 - rozdanie nagród

 

zarzad052013

 


Informujemy jednocześnie, że protokoły oraz uchwały Zarządu SSM znajdują się w na portalu internetowym przeznaczonym dla członków, właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez Spółdzielnię. Dostęp do tych oraz innych informacji dot. lokalu możliwy jest jedynie przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK.

Aby uzyskać dostęp do EBOK-a należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go w siedzibie Spółdzielni

Wniosek o uruchomienie dostępu do portalu EBOK.

Informacja i zasady funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

W związku z brakiem prawidłowo złożonych projektów uchwał
i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw

 w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SSM,

które odbędzie się w częściach

 w dniach 18, 19, 20, 22, 23 i 24 kwietnia 2013 r.

zgodnie z zapisami § 52 ust. 8 Statutu SSM

 poniżej przedstawiamy wynikający

 z powyższego porządek obrad Walnego Zgromadzenia SSM.

porzadek obrad

Wzory niezbędnych dokumentów są dostępne od dnia 28 marca 2013 w biurze podawczym Spółdzielni.

 

Dokumenty pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być przygotowane według zamieszczonych wzorów.

Żądanie o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały należy składać w formie dokumentu dwustronnego zgodnego ze wzorem.

Zawiadomienie WZ 18 04 2013

Zawiadomienie WZ 19 04 2013

Zawiadomienie WZ 20 04 2013

Zawiadomienie WZ 22 04 2013

Zawiadomienie WZ 23 04 2013

Zawiadomienie WZ 24 04 2013

Obniżka opłaty stałej c.o. w 4 ocieplonych blokach.

Kierownictwo SSM w dniu 13.12.2012 r. podjęło decyzję dotyczącą obniżenia opłaty stałej c.o. w czterech ocieplonych budynkach: Aleja Pokoju 1, 3, Jagiellońska 4, 9. Stawki zmienią się w sposób następujący:

1) Aleja Pokoju 1         -           z 0,78 zł/m2p.u/m-c     na 0,74 zł/m2p.u/m-c;

2) Aleja Pokoju 3         -           z 0,76 zł/m2p.u/m-c     na 0,73 zł/m2p.u/m-c;

3) Jagiellońska 4          -           z 0,70 zł/m2p.u/m-c     na 0,69 zł/m2p.u/m-c;

4) Jagiellońska 9          -           z 0,76 zł/m2p.u/m-c     na 0,74 zł/m2p.u/m-c.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone od 01.01.2013 r.


Zmiana opłaty stałej za c.o.

W związku ze zmianą cen taryf opłat stałych za centralne ogrzewanie w budynkach na osiedlu w Szadku i w budynkach na osiedlu w Warcie ceny od 01.01.2013 r. będą kształtowały się w sposób następujący:

 • Osiedle w Szadku:

1) Wilamowska 14             ze stawki 0,51 zł/m2pu                       na 0,94 zł/m2pu

2) Wilamowska 16            ze stawki 0,32 zł/m2pu                       na 0,60 zł/m2pu

3) Wilamowska 18            ze stawki 0,32 zł/m2pu                       na 0,60 zł/m2pu

4) Warszawska 17              ze stawki 0,50 zł/m2pu                       na 0,82 zł/m2pu

5) Warszawska 19              ze stawki 0,50 zł/m2pu                       na 0,85 zł/m2pu

 • Osiedle w Warcie:

1) Garbarska 3/7                ze stawki 0,73 zł/m2pu                       na 0,68 zł/m2pu

2) Górna 5                          ze stawki 0,59 zł/m2pu                       na 0,55 zł/m2pu

3) Górna 7                          ze stawki 0,64 zł/m2pu                       na 0,60 zł/m2pu

4) Kaszyńskiego 17            ze stawki 0,89 zł/m2pu                       na 0,83 zł/m2pu


Zmiana cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o zbiorowe odprowadzenie ścieków

W związku z komunikatem ZGKiM Błaszki dot. zmian cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Błaszki od 01.01.2013 r. wprowadzone zostaną nowe stawki opłat.

Stawki obowiązujące do dnia 31.12.2012 r.:

1. Woda zimna:                                                 3,15 zł/m3

2. Odprowadzenie ścieków:                                5,43 zł/m3

3. Opłata abonamentowa:                                  4,45 zł/szt./m-c

Nowe stawki obowiązujące od dnia 01.01.2013 r.:

1. Woda zimna:                                                 3,76 zł/m3

2. Odprowadzenie ścieków:                              6,28 zł/m3

3. Opłata abonamentowa:                                 4,91 zł/szt./m-c


Zmiana wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 listopada 2012 roku zmianie ulega wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego dla mieszkań zlokalizowanych na os. Klonowe II z 3,20 zł/m2/-m-c na 3,33 zł/m2/-m-c. Szczegółowe informacje dot. ww. spraw użytkownicy mieszkający otrzymają na ww. osiedlach wraz z nowymi książeczkami opłat na 2013 r.


 

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z dźwigów osobowych.

Zgodnie z decyzją Zarządu SSM na podstawie analiz kosztów, przychodów oraz prognozy wyniku poszczególnych nieruchomości od 01.01.2013 r. obniżeniu ulegną opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych w 3 budynkach średniowysokich, w pozostałych 11 budynkach wysokich i średniowysokich opłaty pozostaną na dotychczasowym poziomie.    


 

Informacje dotyczące aktualnych decyzje Zarządu SSM i Kierownictwa podjętych 28.12.2012 r.

1.  Zarząd SSM podjął 3 uchwały w sprawie aktualizacji podziału na nieruchomości i zakwalifikowania do mienia spółdzielni w związku z :

      a)zbyciem nieruchomości zabudowanych lokalami o innym przeznaczeniu - szczegóły w EBOK;

      b)zmianami w zabudowie nieruchomości stanowiącej mienie SSM - szczegóły w EBOK;

      c)zmiana sposobu wykorzystania części nieruchomości stanowiącej mienie SSM - szczegóły w EBOK.

2.  Zarząd SSM dokonał spisania należności nieściągalnych dotyczących 4 lokali,których wysiedlono dłużników i wyczerpano możliwości windykacyjne - szczegóły w EBOK.

3.  Zarząd SSM powołał komisję przetargową w celu zagospodarowania 3 zwolnionych lokali - szczegóły w EBOK.

4.  Zarząd SSM ustalił ceny wywoławcze dla 2 lokali i wysokość zaliczki na wkład mieszkaniowy dla 1 lokalu - szczegóły w EBOK.

5.  Kierownictwo SSM ustaliło konieczność spotkania z Kancelarią Prawną i Komorniczą w sprawie ustalenia trybu postępowania w przypadku licytacji i podziału środków ze sprzedaży dotyczących lokali zadłużonych kredytowo.

 

 


 

 

Informujemy jednocześnie, że protokoły oraz uchwały Zarządu SSM znajdują się w na portalu internetowym przeznaczonym dla członków, właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez Spółdzielnię. Dostęp do tych oraz innych informacji dot. lokalu możliwy jest jedynie przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK.

Aby uzyskać dostęp do EBOK-a należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go w siedzibie Spółdzielni

Wniosek o uruchomienie dostępu do portalu EBOK.

Informacja i zasady funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.


ssm zmiana rb

UWAGA !!!

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet SSM informujemy, że każdy realizowany przez Państwa przelew z konta, które zostało założone w banku poza granicami Polski, powinnien zawierać następujące zapisy:

1. Przed numerem konta - rachunku bankowego, na który dokonuje się przelewu, należy wpisać litery PL;

2. Na wypełnianym blankiecie należy zaznaczyć, wpisać lub wybrać w opcjach hasło przelew zagraniczny;

3. Przy wpisywaniu nazwy banku należy również umieścić znak/numer SWIFT lub BIC banku tj: POLUPLPR (jest to nr SWIFT Banku Spółdzielczego w Poddębicach obsługującego SSM)

Zwracamy uwagę, że powyższe wymagania są niezbędne do tego, aby nie obciążać Państwa dodatkowymi kosztami za przelewy, które nałoży na SSM bank obsługujący.

W przypadku jeśli przelewy będą dochodziły do nas z konta założonego w kraju powyższe zapisy nie są konieczne.

Informacja w sprawie laureatów IX edycji konkursu „Urok zieleni w spółdzielczej przestrzeni” 2012 

Komisja w składzie:

Edward Szydzisz -przewodniczący

Małgorzata Jurkowska, Artur Musiał, Maria Szremska, Jolanta Grabia, Hanna Janas-Łukasik ,Urszula Lisowska

dokonała oceny i podsumowania konkursu w sprawie ogłoszenia konkursu na najbardziej estetyczny balkon, loggie i teren wokół bloku.

Ilość  zgłoszeń w poszczególnych kategoriach konkursowych .:

Kategoria

Balkony

Loggie

Teren

Razem

Razem

36

52

35

123

Najwięcej zgłoszeń dokonano z osiedla Polna –Północ i Klonowe I

Zgłoszenia do konkursu dokonywali: zainteresowani, sąsiedzi, pracownicy SSM i Komisja konkursowa.

Na podstawie zdjęć w dniu 30.07.2012r. wyłoniono 47  nominowanych do oceny przez mieszkańców i członków Komisji konkursowej :

1) balkony -11

2) loggie - 20

3) teren wokół bloku -16

W oparciu o ZASADY konkursu zdjęcia nominowanych ukazały się w;

- na stronie internetowej SSM

- w PUNKCIE INFORMACYJNYM SSM u pracownika ds. społecznych SSM.

Ogółem do 7 września 2012 r. oddano 419 głosów  oraz 14 głosów nieważnych , w tym :

-  1 głos - brak numeru laureata

-  5 głosów takich samych / w tym 1 zakwalifikowany/

-  9 głosów nie podano nazwisk osób biorących udział w głosowaniu (na numery: 0005,0217)

Komisja  dokonała oceny nominowanych w dniu 16.08.2012r. Z punktacji oceniających wynika, iż w każdej z kategorii przyznano następujące miejsca :

Kategoria/Miejsca

I

II

III

wyróżnienia

Balkony

1

1

4

3

Loggie

2

5

2

6

Teren

2

4

1

6

RAZEM

5

10

5

15

W ocenie przyznanych miejsc nie uwzględniono osób , które nie przystąpiły do konkursu: 

/brak pisemnej zgody na udział w konkursie/.

- balkony: 0201,0261

- loggie: 2915,0138,0117,0061

- teren:0115,2858,0071/rezygnacja/.

Dodatkowo członkowie Komisji przyznali nagrodę specjalną /o wartości drugiej nagrody/ dla nr 2872 , z uwagi na specyficzny wystój loggi i terenu pod loggią-ozdobne figurki „w ruchu” z brzozy świadczące o dużym zaangażowaniu i kreatywności uczestnika konkursu. Zgodnie z ZASADAMI konkursu , na podstawie ilości oddanych głosów wyłoniono też LAUREATA na którego głosowali mieszkańcy. Został nim Pan Antczak Bohdan /osiedle Jaworowe -zdjęcie nr 2872  -loggia/ , na którego oddano 36,5  %  ważnych głosów , który otrzymał   /równorzędną pierwszej/ nagrodę oraz : 

- Pani Bronka Janina  /osiedle Polna –Północ-zdjęcie nr 2910-loggia/ -  15,75 %  głosów   

- Pani Elżbieta Lewandowska  / osiedle Za Szpitalem- zdjęcie nr 0127  /loggia/ -  8,59  %  głosów

- Pani Świniarska Zofia /osiedle Polna –Północ-zdjęcie nr 0217-balkon/ -8,11  %  głosów

i otrzymali dodatkowe  wyróżnienie i nagrody rzeczowe.   

Rozdanie nagród nastąpiło  18 września o godz.16.00 w sali widowiskowej SDK.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, zdjęcia oraz nagrody rzeczowe /leżaki, wentylatory, dzbanki z filtrami/. Podczas rozdawania nagród zaprezentował się zespół wokalno-instrumentalny TON działający przy SDK. Podczas rozdania nagród nastąpiło losowanie nagrody niespodzianki /leżaka/wśród osób biorących udział w głosowaniu na wybór laureatów konkursu. Nagrodę wylosowała mieszkanka osiedla Jaworowe –Pani Aleksandra Sobczak.

   GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM i serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w roku 2013.

                                                              

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                           Edward Szydzisz                  

Zdjęcia z rozdania nagród w zakładce Galeria.                                   

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w wyniku wielokierunkowych działań oszczędnościowych z dniem 1 października 2012 roku (z dniem 1 stycznia 2013 roku - Uchwała nr 123 z dnia 20.09.2012r.) ulega zmianie wysokość opłaty na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Podejmowane przez organy statutowe Spółdzielni działania oszczędnościowe realizowane od 3 lat polegały głównie na zmianach w strukturze organizacyjnej oraz zmniejszeniu zatrudnienia i funduszu płac. Oszczędności z tego tytułu były możliwe dzięki wprowadzeniu ewidencyjnego wyodrębnienia kosztów , przychodów i wyników odrębnie dla każdej nieruchomosci oraz stałej analizie poziomu i sposobu rozliczania kosztów utrzymania zasobów i pełnej kontroli ich wysokości.

W przekonaniu Zarządu wprowadzony system indywidualnego rozliczenia nieruchomosci pozwala także na obniżenie kosztów poprzez wprowadzenie działań oszczędnościowych przez samych użytkowników. Przeprowadzone przez służby Spółdzielni analizy poziomu kosztów poniesionych w okresie I półrocza 2012 r., prognozy wykonania kosztów w II półroczu br., prognozy wysokości kosztów na rok 2013 (poziom 2012 r. powiększony wskaźnikiem 4%) i przychodów dla analizowanego okresu oraz wyniku finansowego z roku 2011 wykazały, że dla zdecydowanej większości nieruchomości możliwe jest obniżenie opłaty na pokrycie kosztów UZM. Informujemy jednocześnie, że zmianie ulega również struktura opłat poprzez obniżenie odpisu na pokrycie kosztów UZM i wprowadzeniu opłaty w wysokości 0,05 zł/m2 p.u. na pokrycie kosztów działalności społeczno kulturalnej i oświatowej (nie zmienia to wysokości opłat ogółem), co jest konsekwencją realizacji Uchwały Nr 27/WZ/2012 Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 22, 23, 25, 26, 29, 30 czerwca 2012 r. oraz uchwały własnej Zarządu nr 120/2012 z dnia 20 września 2012 r.

Ponadto informujemy, że w kalkulacji kosztów UZM na rok 2013 Zarząd uwzględnił środki wynikające z Uchwały Nr 25/WZ/2012 Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 22, 23, 25, 26, 29, 30 czerwca 2012 r. dot. podziału zysku za 2011 r. na pokrycie części kosztów utrzymania mienia spółdzielni w wysokości 0,20 zł/m2/m-c.

Podkreślamy, że prawo do korzystania z tych środków mają wyłącznie członkowie SSM. Zatem użytkownicy lokali niebędący członkami są zobowiązani wnosić opłaty z tytułu UZM na poziomie wyższym o wymienione wyżej 0,20 zł/m2/m-c niż użytkownicy lokali będący członkami Spółdzielni. 

IMG_0779.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign