Get Adobe Flash player
  1. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na pielęgnację zieleni na terenach będących w jej zasobach – dot. cięcia pielęgnacyjnego drzew, wycinki drzew i wiatrołomów, koszenia traw.
  2. Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarzadzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Pana Przemysława Króla - tel. (43) 826-65-73,008 099.
  3. Termin składania ofert do 07 maja 2018r. – do godziny 1200 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.
  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

ssm wielkanoc 3

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!


OGŁOSZENIE 

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

zaprasza mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez SSM

na spotkania informacyjne, które będą odbywały się

w niżej wymienionych miejsca i terminach:


 zebrania 1
 zebrania 2
 zebrania 3
 zebrania 4
zebrania 5
zebrania 6
 zebrania 7
zebrania 10
 zebrania 8
zebrania 9

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poniżej publikuje ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza, dotyczące zmiany nazw ulic na terenie miasta Sieradza.

Ogłoszenie dotyczy, między innymi ulic, na których znajdują się budynki należące do zasóbów SSM.

ogłoszenie do publikacji na stronie www

Treść Uchwały nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 czerwca 2017 r.

oswiadczenie zarzadu email

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Statutu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - §12

wpisowe1
wpisowe2

IMG_6523.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign