Get Adobe Flash player

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w wyniku wielokierunkowych działań oszczędnościowych z dniem 1 października 2012 roku (z dniem 1 stycznia 2013 roku - Uchwała nr 123 z dnia 20.09.2012r.) ulega zmianie wysokość opłaty na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Podejmowane przez organy statutowe Spółdzielni działania oszczędnościowe realizowane od 3 lat polegały głównie na zmianach w strukturze organizacyjnej oraz zmniejszeniu zatrudnienia i funduszu płac. Oszczędności z tego tytułu były możliwe dzięki wprowadzeniu ewidencyjnego wyodrębnienia kosztów , przychodów i wyników odrębnie dla każdej nieruchomosci oraz stałej analizie poziomu i sposobu rozliczania kosztów utrzymania zasobów i pełnej kontroli ich wysokości.

W przekonaniu Zarządu wprowadzony system indywidualnego rozliczenia nieruchomosci pozwala także na obniżenie kosztów poprzez wprowadzenie działań oszczędnościowych przez samych użytkowników. Przeprowadzone przez służby Spółdzielni analizy poziomu kosztów poniesionych w okresie I półrocza 2012 r., prognozy wykonania kosztów w II półroczu br., prognozy wysokości kosztów na rok 2013 (poziom 2012 r. powiększony wskaźnikiem 4%) i przychodów dla analizowanego okresu oraz wyniku finansowego z roku 2011 wykazały, że dla zdecydowanej większości nieruchomości możliwe jest obniżenie opłaty na pokrycie kosztów UZM. Informujemy jednocześnie, że zmianie ulega również struktura opłat poprzez obniżenie odpisu na pokrycie kosztów UZM i wprowadzeniu opłaty w wysokości 0,05 zł/m2 p.u. na pokrycie kosztów działalności społeczno kulturalnej i oświatowej (nie zmienia to wysokości opłat ogółem), co jest konsekwencją realizacji Uchwały Nr 27/WZ/2012 Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 22, 23, 25, 26, 29, 30 czerwca 2012 r. oraz uchwały własnej Zarządu nr 120/2012 z dnia 20 września 2012 r.

Ponadto informujemy, że w kalkulacji kosztów UZM na rok 2013 Zarząd uwzględnił środki wynikające z Uchwały Nr 25/WZ/2012 Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 22, 23, 25, 26, 29, 30 czerwca 2012 r. dot. podziału zysku za 2011 r. na pokrycie części kosztów utrzymania mienia spółdzielni w wysokości 0,20 zł/m2/m-c.

Podkreślamy, że prawo do korzystania z tych środków mają wyłącznie członkowie SSM. Zatem użytkownicy lokali niebędący członkami są zobowiązani wnosić opłaty z tytułu UZM na poziomie wyższym o wymienione wyżej 0,20 zł/m2/m-c niż użytkownicy lokali będący członkami Spółdzielni. 

IMG_6523.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign