Get Adobe Flash player

Informacja w sprawie laureatów IX edycji konkursu „Urok zieleni w spółdzielczej przestrzeni” 2012 

Komisja w składzie:

Edward Szydzisz -przewodniczący

Małgorzata Jurkowska, Artur Musiał, Maria Szremska, Jolanta Grabia, Hanna Janas-Łukasik ,Urszula Lisowska

dokonała oceny i podsumowania konkursu w sprawie ogłoszenia konkursu na najbardziej estetyczny balkon, loggie i teren wokół bloku.

Ilość  zgłoszeń w poszczególnych kategoriach konkursowych .:

Kategoria

Balkony

Loggie

Teren

Razem

Razem

36

52

35

123

Najwięcej zgłoszeń dokonano z osiedla Polna –Północ i Klonowe I

Zgłoszenia do konkursu dokonywali: zainteresowani, sąsiedzi, pracownicy SSM i Komisja konkursowa.

Na podstawie zdjęć w dniu 30.07.2012r. wyłoniono 47  nominowanych do oceny przez mieszkańców i członków Komisji konkursowej :

1) balkony -11

2) loggie - 20

3) teren wokół bloku -16

W oparciu o ZASADY konkursu zdjęcia nominowanych ukazały się w;

- na stronie internetowej SSM

- w PUNKCIE INFORMACYJNYM SSM u pracownika ds. społecznych SSM.

Ogółem do 7 września 2012 r. oddano 419 głosów  oraz 14 głosów nieważnych , w tym :

-  1 głos - brak numeru laureata

-  5 głosów takich samych / w tym 1 zakwalifikowany/

-  9 głosów nie podano nazwisk osób biorących udział w głosowaniu (na numery: 0005,0217)

Komisja  dokonała oceny nominowanych w dniu 16.08.2012r. Z punktacji oceniających wynika, iż w każdej z kategorii przyznano następujące miejsca :

Kategoria/Miejsca

I

II

III

wyróżnienia

Balkony

1

1

4

3

Loggie

2

5

2

6

Teren

2

4

1

6

RAZEM

5

10

5

15

W ocenie przyznanych miejsc nie uwzględniono osób , które nie przystąpiły do konkursu: 

/brak pisemnej zgody na udział w konkursie/.

- balkony: 0201,0261

- loggie: 2915,0138,0117,0061

- teren:0115,2858,0071/rezygnacja/.

Dodatkowo członkowie Komisji przyznali nagrodę specjalną /o wartości drugiej nagrody/ dla nr 2872 , z uwagi na specyficzny wystój loggi i terenu pod loggią-ozdobne figurki „w ruchu” z brzozy świadczące o dużym zaangażowaniu i kreatywności uczestnika konkursu. Zgodnie z ZASADAMI konkursu , na podstawie ilości oddanych głosów wyłoniono też LAUREATA na którego głosowali mieszkańcy. Został nim Pan Antczak Bohdan /osiedle Jaworowe -zdjęcie nr 2872  -loggia/ , na którego oddano 36,5  %  ważnych głosów , który otrzymał   /równorzędną pierwszej/ nagrodę oraz : 

- Pani Bronka Janina  /osiedle Polna –Północ-zdjęcie nr 2910-loggia/ -  15,75 %  głosów   

- Pani Elżbieta Lewandowska  / osiedle Za Szpitalem- zdjęcie nr 0127  /loggia/ -  8,59  %  głosów

- Pani Świniarska Zofia /osiedle Polna –Północ-zdjęcie nr 0217-balkon/ -8,11  %  głosów

i otrzymali dodatkowe  wyróżnienie i nagrody rzeczowe.   

Rozdanie nagród nastąpiło  18 września o godz.16.00 w sali widowiskowej SDK.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, zdjęcia oraz nagrody rzeczowe /leżaki, wentylatory, dzbanki z filtrami/. Podczas rozdawania nagród zaprezentował się zespół wokalno-instrumentalny TON działający przy SDK. Podczas rozdania nagród nastąpiło losowanie nagrody niespodzianki /leżaka/wśród osób biorących udział w głosowaniu na wybór laureatów konkursu. Nagrodę wylosowała mieszkanka osiedla Jaworowe –Pani Aleksandra Sobczak.

   GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM i serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w roku 2013.

                                                              

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                           Edward Szydzisz                  

Zdjęcia z rozdania nagród w zakładce Galeria.                                   

IMG_6562.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign