Get Adobe Flash player

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziału w nieograniczonym przetargu pisemnym na zbucie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3733 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5445/137 w obrębie 14 miasta Sieradza, położonej przy ul. Konopnickiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00052662/1.

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12.00 do 14.00.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 03.10.2019 r. do godz. 13.00 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wybory oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

IMG_6562.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign